fbpx

Nguồn Camera 12v

120.000

Mô tả sản phẩm

Các loại nguồn phổ biến

Nguồn 12V-5A: có thể dùng cho từ 1 đến 4 camera
Nguồn 12V-10A: có thể dùng cho từ 5 đến 8 camera
Nguồn 12V-15A: có thể dùng cho từ 9 đến 12 camera
Nguồn 12V-20A: có thể dùng cho từ 13 đến 16 camera
Nguồn 12V-30A: có thể dùng cho từ 17 đến 20 camera