fbpx

Thiết bị chăm sóc Cây Xiaomi – Đo dinh dưỡng đất, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng

369.000